Home      Lesopbouw      Rij-faalangst      ADHD      Autisme (ASS)      Prijzen      Ervaringen      Slagingspercentage      Links      Contact 
Rijschool Annemieke
Gespecialiseerd in rij- en faalangst

Opbouw van de lessen:

Vaak wordt gedacht dat autorijden een kwestie is van controle over de auto.
Als je het sturen, gas geven, remmen en schakelen onder controle hebt, kun je al vrij goed autorijden.
Niets is echter minder waar!

De bediening is maar een heel klein onderdeel van het goed leren autorijden.
Het belangrijkste onderdeel is het visuele aspect.
Goed kijken is erg belangrijk.,Maar waar moet je nu precies naar kijken, en waarom.
Het gaat eigenlijk om het kijken, begrijpen en beslissen.
Hier kun je vervolgens je snelheid en rijlijn op afstemmen, want dat is eigenlijk het enige wat je kunt veranderen.

Bij de opbouw van de lessen wordt hier ook heel erg op ingespeeld.
Uiteraard wordt begonnen met de beginselen van de bediening van de auto.
Een juiste stuurtechniek, koers houden op rechte en bochtige wegen, en het doseren van het gas- en rempedaal.

In sommige gevallen wordt het schakelen nog even achterwege gehouden omdat hier veel te veel aandacht voor nodig is.
Vervolgens wordt stap voor stap het visuele aspect onder de loep genomen.
Wat is belangrijk, waar moet je naar zoeken en vooral waarom.
Zo leer je anticiperen, waardoor je niet van de ene ad hoc situatie in de andere terecht komt.
Pas als het visuele aspect een beetje soepel verloopt wordt vaak het schakelen pas opgepakt.
Natuurlijk zal dit even wennen zijn, maar tijdens de voorgaande lessen heb je ongemerkt
meegekregen, wat de schakelmomenten zijn, waardoor je dit vrij snel oppakt.

Uit ervaring blijkt dat vooral vrouwen bij deze aanpak meer baat hebben.

Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen voor de rijopleiding op de reguliere wijze.
Hier wordt eerst de bediening van de auto, inclusief het schakelen, behandeld en vervolgens pas het visuele aspect.